-------Advertisement----------

หัวกระเทียมโทน ยาแก้โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด

-------Advertisement----------

หัวกระเทียมโทน ยาแก้โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดท่านให้เอา หัวกระเทียมโทน (กระเทียมหัวเดียวโดยเพาะ ไม่มีกลีบ) ๒๑หัว นํามาปอกเปลือกแล้วใส่โหล หรือ ใส่โถ ใส่นําผึ้งแท้ลงผสมให้ท่วมหัวกระเทียม ปิดฝาโหล หรือ โถ ให้สนิท หมักดองไว้ ๗ วัน ติดต่อกัน มีสรรพคุณแก้โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

Cr. พระอธิการ นพดล กันตสีโล วัดหนองรั้ว
-------Advertisement----------
loading...