-------Advertisement----------

ลาก่อนเบ็ดตกปลา เจอแล้ว!!! วิธีหาปลาแบบใหม่ ถึงจะแปลก แต่ได้ผลชัวร์ๆ

-------Advertisement----------
ลาก่อนเบ็ดตกปลา เจอแล้ว!!! วิธีหาปลาแบบใหม่ ถึงจะแปลก แต่ได้ผลชัวร์ๆ

การทำประมงน้ำจืด อิสานมีแหล่งนำจืดจำนวนมาก โดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง หรือไหลผ่านเป็นร่องลึกเป็นลำเหมือง คลอง ห้วย มารวมกันเป็นสระ หนอง บึง สายน้ำที่ไหลผ่านจะนำพาความอุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งบรรณาการแก่ชุมชนที่อยู่สองริมฝั่งน้ำ เป็นแหล่งอาหารจำพวกโปรตีนจากความหลากหลายของพันธุ์ปลา และความมีรสชาดอร่อย ชาวอิสานจึงเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการทำประมงนำจืดมาก

และนี่คืออีกวิธีจับปลาอีกแบบหนึ่งของชาวอิสาน จะเป็นแบบไหนนัน้ตามแอดมินมาดูกันดีกว่า


การจับปลาแบบนี้เรียกว่า การวางลอบหรือการลงต้อน ลอบหรือต้อนเป็นเครื่องมือที่ทำจากไม้ไผ่สานเป็นรูปกลม ขนาดกว้างตั้งแต่ 1 คืบ ถึง 1 เมตร ยาวประมาณ ครึ่งเมตร- 2 เมตร มีหลายแบบคือลอบนอนจะวางราบกับพื้นดิน มีงาให้ปลาเข้าทางด้านหัวของ ลอบ ลอบยืนจะวางตั้งกับพื้น มีงาให้ปลาเข้าด้านข้าง ลอบยืนมี 2 แบบ คือแบบกลมตลอดหัวตัดท้ายตัด และแบบท้ายตัดแต่หัวลอบรวบไม้ไผ่มัดเข้าด้วย กัน การใส่ลอบ ถ้าลงต้อน (แนวรั้วกั้นดักปลาขนาดยาวขวางตลอดลำห้วย) ทำเสาไม้ขนาดใหญ่เป็นระยะห่าง 1 เมตร มีเสาค้ำ มีราวไม้ไผ่และฝากั้นปลาขึ้นลง คือทำที่ใส่ลอบขวางลำห้วย สำราญ เมื่อน้ำขึ้นหรือน้ำลดลง เจาะรูใส่ลอบ ฝากั้นทางเดินของปลาทำจาก การสานไม้ไผ่ หรือ ลำเเขมหรือลำไม้ที่มีขนาดเล็กผิวเรียบ อาจจะยาม(กู้)วันละครั้งหรือหลาย ครั้งก็ได้(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : หน้า 267)

ขอบคุณรูปภาพจาก : อีสานบ้านเฮา

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก :  baanmaha
-------Advertisement----------
loading...