-------Advertisement----------

กำไรล้วนๆ เผยวิธีปลูกฟักทองให้ติดผลดี ลูกดก เนื้อแน่น เห็นแล้วอยากเจี๊ยะจังเลย

-------Advertisement----------
กำไรล้วนๆ เผยวิธีปลูกฟักทองให้ติดผลดี ลูกดก เนื้อแน่น เห็นแล้วอยากเจี๊ยะจังเลย

วิธีทำให้ฟักทองติดผล ลูกดก เนื้อแน่น

การเตรียมวัตถุดิบ

1. นมผงเด็ก

2. น้ำสะอาด


วิธีการทำ

- เมื่อปลูกฟักทองได้ประมาณ 1 เดือน ให้สังเกตต้นฟักทองจะเริ่มออกดอก

- หลังจากนั้นนำนมผงเด็กที่เตรียมไว้มาผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร

- คนให้นมผงละลายและเข้ากันดี

- นำไปฉีดพ่นดอกฟักทองในช่วงเช้า เพื่อช่วยล่อแมลงมาช่วยผสมเกสรทำให้ดอกฟักทองติดเป็นผลได้ทุกเถา** หรืออีกวิธีการหนึ่งคือให้เกษตรกรนำเกสรดอกตัวผู้มาผสมให้กับดอกตัวเมีย โดยคัดเอาดอกจากต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงวิธีการสังเกตดอกนั้นสามารถสังเกตได้ง่ายๆโดยดอกตัวผู้จะเป็นดอกสีเหลืองและมีเกสรอยู่ด้านใน ส่วนดอกตัวเมียนั้น จะมีดอกสีเหลืองและจะสังเกตเห็นได้ว่าฐานของดอกนั้นจะมีลูก


กลมๆสีเขียวติดอยู่กับดอก

- ให้นำเกสรตัวผู้ 1 ดอก มาผสมกับดอกตัวเมีย 3 ดอก คือ ให้นำเกสรตัวผู้มาเคาะเอาเกสรใส่ลงไปในเกสรตัวเมีย หรืออาจใช้ไม้เล็กๆเขี่ยลงไปผสมก็ได้

- หากดอกฟักทองได้รับการผสมเกสรก็จะทำให้มีขนาดของผลที่ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หากไม่ได้รับการผสมเกสรจะทำให้ผลของฟักทองแห้งหรือฝ่อ ทำให้ไม่ได้ผลผลิต

ที่มา : ฟาร์มวัวบ้านห้วย Huay Ranch
-------Advertisement----------
loading...